Blog

Meso si mund te vaksinohesh:

Vaksina per te gjithe! Meso si mund te vaksinohesh:

Disponon ΑΜΚΑ ose PAAYPA?

Mbyll takim per tu vaksinuar ne farmaci ose ne linkun https://emvolio.gov.gr

Nuk disponon ΑΜΚΑ ose PAAYPA? (ose nuk funksionon?)

Apliko per PAMKA (numer provizor ΑΜΚΑ) *

* PAMKA i referohet te pastreheve, emigranteve pa dokumenta etj. dhe mund te perdoret vetem per vaksinimin, leshim vertetimi te vaksinimit dhe self-test.

Si mund te nxjerr PAMKA?

Shko persnalisht ne nje KEP ose KEM te zones ku banon.
* Mund te perfaqesohesh nga JOQ dhe pergjithesisht nga organizata jofitimprurëse, te cilat marrin pjesë ne Programin Kombetar te Vaksinimit kunder COVID 19.

Cfare nevojitet qe te nxjerr numer PAMKA?

Nje dokument identifikimi i cdo lloji, qofte ky edhe nje certificate nga vendi juaj i origjines, ne fuqi apo dhe i skaduar.
Nuk zhvillohet kontroll per qendrimin e ligjshem ne Greqi.

Shembuj dokumentacioni (nje prej tyre): a) Karte Identiteti i Minoritareve b) Certifikate Lindje c) Pashaporte d) Leje Qendrimi e perhershme ose e perkohshme e) Dokument tjeter identifikimi (si: vendim per ekspuls, vendim perjashtimi per azil te grades se pare ose te dyte, vendim per lirim nga burgu, vendime te Policise etj.)