Ethiopian

ክትባት ለሁሉም | ግንዛቤን ለማሳደግ ሁላችንም ክትባት እንውሰድ | የህዝብ ጤናን ለመጠበቅ

የተሳሳተ አመለካከት – እውነታ

1) የተሳሳተ አመለካከት፡- አንቲባዮቲኮች ኮቪድ-19 እንዳይዘኝ ይረዳኛል ከያዘኝም ይፈውሰኛል።እውነታ፡ አንቲባዮቲኮች የኮቪድ-19ን ኢንፌክሽንን መከላከል ወይም ኮቪድ-19ን ማዳን አይችሉም 2)የተሳሳተ አመለካከት፡ ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ እና በረዶ አዲሱን […]

Read More